Court jurisprudences

I SA/Gd 933/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3112426 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 934/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3112439 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1124/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3108346 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1687/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3108357 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 551/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3129685 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 629/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3146128 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 870/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3148620 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 929/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3129716 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 1011/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3156954 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 102/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3151675 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 1021/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3156944 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 1025/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3121215 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 1054/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3166762 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 1056/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179554 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 1090/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3151658 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 1101/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3151621 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 1126/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3151640 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 1166/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3124292 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 40/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3112091 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Lu 39/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3111615 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Lu 544/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3112413 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Lu 594/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3112479 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Lu 634/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3111664 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Lu 645/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3111677 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Lu 650/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3112498 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 485/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3151655 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 486/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108326 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 487/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108370 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 769/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3124124 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 824/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3124216 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 825/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3124274 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 841/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3129799 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Sz 942/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3111667 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SA/Wa 967/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173303 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SAB/Kr 17/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3112474 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 211/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112079 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 363/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3148553 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

I SO/Lu 1/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3112078 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV CSKP 215/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3108553 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV CSKP 22/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3108644 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV CZ 81/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3108602 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV CZ 83/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3108641 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV KK 200/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150739 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV KK 329/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3111700 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV KK 503/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111684 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV KK 511/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112940 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV KK 533/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111739 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV KK 9/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3114885 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV P 152/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 3153308 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV P 228/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3120068 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV P 47/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3126772 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV SA/Po 275/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3118142 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV SA/Po 381/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3119445 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV SA/Po 630/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3166764 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV SA/Po 938/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3115062 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV SA/Wa 2595/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157040 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV SAB/Po 157/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3114381 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV SAB/Wr 490/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3124076 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV U 1083/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3147620 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV U 555/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3157852 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

IX P 545/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3126727 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

Ts 62/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/71 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

Ts 74/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/97 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.