Court jurisprudences

II SA/Lu 870/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2616589 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 614/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2607327 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Ol 519/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2604552 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Op 322/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3132659 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Op 332/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2608756 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Op 379/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3133078 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Op 481/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2617628 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Op 519/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3131803 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Po 1013/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2615349 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Po 1088/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2605011 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Po 355/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2633520 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Po 489/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2606800 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Po 828/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3133980 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Po 963/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2608119 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Po 967/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3131996 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Po 975/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3135702 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Po 981/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3137190 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Rz 1379/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2603862 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Sz 1039/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2772611 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Sz 1046/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2633928 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Sz 1264/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2609791 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Sz 1274/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3134642 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Sz 841/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2609794 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Sz 943/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2614847 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Sz 944/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2608676 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Wa 46/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3137489 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Wa 58/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133064 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Wr 709/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2611380 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SAB/Ke 68/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2619399 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SAB/Ke 78/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3136037 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SAB/Op 120/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3133293 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SAB/Wa 733/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2646280 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SO/Bd 15/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2612245 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SO/Wa 58/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2717330 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

I NO 31/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2620240 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

I NO 32/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2617309 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

I Ns 347/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2670378 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

I OSK 1717/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2696711 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

I OSK 1721/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2626708 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

I OSK 1754/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2631706 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

I OSK 1756/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646281 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

I OSK 1833/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2696645 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.