Court jurisprudences

I SA/Wa 2664/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3164755 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Wr 580/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3124149 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 294/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129595 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 295/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129730 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 341/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112102 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 526/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129815 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

IV Ka 1020/20 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3144315 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

IV SAB/Wr 20/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129872 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

New IV U 287/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3183774 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

IV U 449/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3153177 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

V CO 5/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3113219 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

VI Cz 292/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3148956 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

VII AGa 2101/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3163051 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

VIII U 2360/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3153201 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

VIII U 2477/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3129239 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

VIII U 2879/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3149617 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

VIII U 3555/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3129254 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

VI SA/Wa 2500/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173353 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

VI U 2216/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3153359 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

V KK 464/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112383 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

XI GC 765/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3118457 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

XII C 963/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3118271 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

XXIII Ga 1899/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3163128 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

XXV C 2590/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3126813 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

XXV C 479/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3171864 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

New I ACa 961/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3184137 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

I AGa 206/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3163495 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

I AGa 222/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 3171187 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

I C 1790/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3147160 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

I C 274/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3129208 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

I C 369/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brzozowie

LEX nr 3184438 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

I C 505/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zgierzu

LEX nr 3122509 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

I C 625/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opocznie

LEX nr 3157853 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

I C 677/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3126751 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

I CSK 273/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111707 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2021 r.

I CSK 282/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3117712 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2021 r.

I CSK 660/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112861 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2021 r.

I CSK 668/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112916 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2021 r.

I CSK 683/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112869 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2021 r.

I CZ 87/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111686 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2021 r.

I FSK 1076/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166631 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

I FSK 1190/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166775 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

I FSK 1457/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113070 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2021 r.

I FSK 1631/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113014 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2021 r.

I FSK 854/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156869 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

I FSK 870/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166684 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

I FZ 196/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113121 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2021 r.

I FZ 201/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113103 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2021 r.

I FZ 259/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113045 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2021 r.

II C 171/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3120547 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

II Ca 1445/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3154087 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

II Ca 1624/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 3148869 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

II CO 2/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112880 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2021 r.

II CSK 196/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111720 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2021 r.

II CSK 562/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111735 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2021 r.

New II FSK 2472/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186769 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

II GSK 1048/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166531 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

II GSK 1121/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145857 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

II GSK 1129/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145959 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

II GSK 1154/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166580 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

II GSK 1160/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166822 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

II GSK 12/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3129693 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

II GSK 1412/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3129944 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

II GSK 1524/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3129752 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.

II GSK 1947/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146150 - wyrok z dnia 22 stycznia 2021 r.