Court jurisprudences

I SO/Bk 10/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2603844 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SO/Bk 9/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2612906 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I UK 3/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2603537 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV C 276/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2753909 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 321/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604044 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 584/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604042 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 677/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2603547 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 678/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604039 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 680/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621173 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 682/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621076 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 693/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2603560 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 717/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604708 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Gl 1119/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2603875 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 1577/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3135137 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 2077/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3134777 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 2162/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3136454 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 2300/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3060164 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 2937/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731190 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 3034/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731156 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 3178/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731191 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 3364/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731161 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SAB/Wa 528/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731147 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SAB/Wa 531/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074416 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SAB/Wa 532/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731168 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SAB/Wa 535/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731165 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SAB/Wr 67/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3080112 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IX Ca 1067/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2620846 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

IX Ca 779/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2615426 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

IX Ca 833/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2617765 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

IX Ca 991/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2615421 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

Ts 125/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/57 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Ts 146/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/89 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Ts 188/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/62 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Ts 51/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/81 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

V ACa 84/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2617881 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

V GC 2108/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2773698 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

V GC 574/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 2638299 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

VIII Gz 215/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2609617 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

VIII Pz 153/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2742642 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

VIII Pz 155/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2742058 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

VIII SA/Wa 799/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2608300 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

VIII SA/Wa 800/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2607361 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

VIII SAB/Wa 47/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2608112 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

VIII U 1966/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2630372 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

VII K 774/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3008175 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

VII Ka 1237/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2622107 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

VII Ka 1245/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2622628 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

VII Ka 1246/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2622619 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

VII SA/Wa 1180/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074465 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

VII SA/Wa 2538/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3039677 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.