Court jurisprudences

VIII U 483/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620668 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VII Ka 1014/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2625045 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VII Ka 1033/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2625582 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VII Ka 1116/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2622630 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VII Ka 1193/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2622081 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VII Kz 9/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2624275 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

VII Pa 130/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2692730 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VII U 1620/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2699089 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VII U 598/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 2634948 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VII U 602/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2725331 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI KA 1/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2643274 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI Ka 143/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2634817 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI Ka 159/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2634888 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI Ka 254/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 2667368 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI Ka 378/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2634866 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI Ka 426/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2634807 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI P 38/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2615012 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI P 548/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2620821 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI RC 273/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2615010 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI RC 433/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2616021 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI SA/Wa 1578/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074427 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI SA/Wa 1831/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074462 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI SA/Wa 2151/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2624493 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI SA/Wa 2359/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133355 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V K 207/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2627824 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

V K 352/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2747519 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 1144/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133467 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 1322/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3135138 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 1374/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133170 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 1531/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133706 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 1681/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3119916 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 1828/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3119894 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 1864/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3135734 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 1880/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3135560 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 1901/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3119913 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 1940/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3136247 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 2037/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3119900 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 599/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3119904 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 943/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3119879 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

V SO/Wa 8/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3119896 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

X GC 1990/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2632159 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

XII C 649/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2620147 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

XII Ko 30/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2772950 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

XI Ka 1189/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799356 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

XVI GCo 305/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2628913 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

10071/11, BODNAR I INNI v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 9 stycznia 2019 r.

11537/11, LORENZ v. AUSTRIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 9 stycznia 2019 r.