Court jurisprudences

IV SAB/Gl 246/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2610951 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

IV SAB/Wa 506/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074441 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

IV SAB/Wa 543/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074515 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

IV U 411/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2635053 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

IV U 754/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2618133 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

IX Ca 63/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2620848 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

IX Ka 1023/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2625134 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VI GC 1418/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2613657 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VI GC 1755/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2612816 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VI GC 2030/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2615787 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VI GC 80/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2669560 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VIII Gz 9/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2623401 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

VIII SA/Wa 807/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2609691 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

VIII U 1081/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2621499 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VIII U 1097/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2631025 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VIII U 1947/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2621522 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VIII U 2513/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2693600 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VII U 1149/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2725335 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VII U 1649/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2725359 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VII U 2852/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2725358 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VI Ka 1112/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2702668 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VI Ka 595/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2637086 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VI Ka 722/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2635722 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VI Ka 830/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2635727 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VI Pa 44/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2628341 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

VI SA/Wa 2123/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2622752 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

VI SA/Wa 2233/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2625285 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

VI SA/Wa 2330/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2625243 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

VI SA/Wa 55/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2613050 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

VI SA/Wa 56/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2613111 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

V P 263/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2775368 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 1070/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3135482 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 656/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3136126 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 728/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133370 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 919/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3134184 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 924/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653546 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

X C 3786/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705902 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

XI GC 2069/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2620157 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

XII K 91/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2691788 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

XVIII C 1187/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2739102 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

XXIII Ga 1811/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2669138 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

16506/16, MIHUȚ v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 stycznia 2019 r.

1729/16, PAVĂL v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 stycznia 2019 r.

1975/11, KAPLUN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 stycznia 2019 r.

20748/16, CARP v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 stycznia 2019 r.