Court jurisprudences

II SAB/Sz 151/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2610154 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

II SAB/Wa 443/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653468 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

II SAB/Wa 720/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653574 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

II W 1095/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2666392 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

II W 280/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 2625706 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

II W 670/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 2752502 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I Ns 711/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

LEX nr 2722082 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I Ns 773/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2699171 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OSK 2315/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677956 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OSK 2343/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677965 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OSK 3568/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677973 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OSK 3569/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677994 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OSK 420/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3130751 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OSK 425/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624569 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OSK 449/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624699 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OSK 516/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633576 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OSK 594/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677978 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OSK 633/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3130777 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OSK 634/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3130796 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OSK 982/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608852 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OZ 1257/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608716 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OZ 1258/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608837 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OZ 1259/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608807 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OZ 1263/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610936 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OZ 1264/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610987 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OZ 1265/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2609682 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I OZ 1266/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2609755 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 341/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2608785 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 480/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2608825 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 702/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2608680 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 543/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2637743 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 544/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2635438 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 577/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2631661 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 578/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2631751 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 849/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3135008 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 850/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3133921 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 922/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3137547 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 923/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2630213 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1057/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2608065 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Sz 17/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2611716 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Wa 1924/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2619460 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Wa 280/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944392 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Wa 739/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643699 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SA/Wa 857/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074443 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

I SAB/Wa 2/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2613284 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

IV Ka 797/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2679958 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

IV Ka 872/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2667566 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

IV P 126/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2685085 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 3339/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731219 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.