Court jurisprudences

III AUz 97/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2706929 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III C 3075/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3075400 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

III Ca 1361/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2635231 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

III Ca 1415/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666137 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

III Ca 1470/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2670722 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

III Ca 1490/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666029 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

III Ca 1495/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2670747 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

III Ca 1720/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2670745 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

III Ca 757/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2670751 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

III Ca 944/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666140 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

III K 190/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2617697 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

III KK 570/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2607865 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III KK 571/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2607953 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III KK 581/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2607934 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III PK 124/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2019/10/117 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

III PK 35/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2607262 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III RC 187/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2616152 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

III RC 235/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tczewie

LEX nr 2669847 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

III SA/Gd 318/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2608006 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III SA/Gd 714/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2612930 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III SA/Gd 916/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3131046 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III SA/Kr 1126/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2608147 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III SA/Kr 1128/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2608060 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III SA/Po 16/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2611008 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III SA/Po 22/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3012681 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III SA/Po 621/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2611661 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III SA/Wa 2341/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2611691 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III SA/Wa 2391/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2741716 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III SA/Wa 2540/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2624910 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III SA/Wa 2838/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2611395 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III SA/Wa 2899/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2681025 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III SA/Wa 710/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643413 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

III U 783/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2617703 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.