Court jurisprudences

I SA/Rz 1075/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610174 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1076/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610217 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1077/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610208 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1078/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610202 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1079/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610155 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1107/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610150 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 147/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2620031 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 928/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2625908 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 969/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610178 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 970/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610142 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 971/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610170 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Wa 562/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944390 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SAB/Gd 12/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2610184 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SAB/Wa 1/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074446 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I UK 18/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2618481 - zarządzenie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I UK 25/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609900 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I UK 28/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2615101 - zarządzenie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I UK 30/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2618442 - zarządzenie z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV K 118/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2680915 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV Ka 2/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2667587 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV Ka 886/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2667584 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV KK 136/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2610300 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV KK 186/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2610264 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV KK 270/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2610305 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV KK 271/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2614541 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV KK 287/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2610274 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV KK 296/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2617921 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV KK 77/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2610295 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV P 179/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2622669 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV P 237/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2623268 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV SA/Gl 1019/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2613275 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV SA/Gl 903/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2625833 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV SA/Gl 973/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2613020 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV SA/Po 1117/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3133977 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV SA/Po 1240/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2610247 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV SA/Po 646/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2624863 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV SA/Po 774/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2612922 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV SA/Po 908/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2612380 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 1453/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731198 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.