Court jurisprudences

I SA/Gd 1065/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2631589 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 22/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2608080 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 709/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3136670 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 765/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2608710 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 767/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2608801 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 934/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2619587 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 913/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3136419 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 997/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2625771 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 464/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2611419 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 653/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2624923 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 655/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2624780 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 672/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2608237 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 628/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2619113 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 724/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3134489 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 768/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3133658 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Op 375/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2608355 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Op 383/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2608023 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Op 385/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2618341 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Po 1019/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2609698 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Po 1020/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2610824 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Po 754/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2629541 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Po 936/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2609760 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 476/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2608192 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Wa 2335/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2630095 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Wa 24/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2621246 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.