Court jurisprudences

I OSK 959/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705534 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I OSK 971/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617659 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I OSK 998/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2630204 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I OZ 1209/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624608 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I OZ 1273/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2611830 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I OZ 1274/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2611439 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I OZ 1275/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610948 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I PK 261/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609470 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I PK 5/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609915 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I PK 5/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621118 - zarządzenie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Bd 521/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2609723 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Bd 522/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2609787 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 14/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2610179 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 16/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2609717 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 2/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2609767 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 446/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2609729 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 452/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2610157 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 514/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2610145 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 655/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2609700 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 1030/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3131490 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 1031/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3132581 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 61/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2610136 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 843/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2610214 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 9/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2609708 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 910/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3132988 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 911/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3132929 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 912/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3136882 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 967/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2616561 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1240/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2614299 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1257/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3132738 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 514/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2610169 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 580/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2627276 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 628/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2618848 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 669/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2627342 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 780/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2610163 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 562/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2610209 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Po 1011/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2610193 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Po 591/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3134203 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Po 821/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2616500 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Po 822/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2616569 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Po 863/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3131948 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Po 864/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3132037 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Po 865/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3136898 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Po 866/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3132729 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Po 971/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2613298 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Po 972/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2613244 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Po 973/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2613374 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.