Court jurisprudences

III CO 19/57 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/2/58 - uchwała z dnia 24 września 1957 r.

IV K 215/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/2/19 - wyrok z dnia 24 września 1957 r.

IV K 239/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/2/20 - wyrok z dnia 24 września 1957 r.

I CO 21/57 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/1/5 - uchwała z dnia 21 września 1957 r.

II KZ 112/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/51 - postanowienie z dnia 21 września 1957 r.

2 CR 579/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

LEX nr 1633529 - orzeczenie z dnia 20 września 1957 r.

III K 318/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/2/23 - wyrok z dnia 20 września 1957 r.

III K 750/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/2/7 - wyrok z dnia 20 września 1957 r.

III KRn 535/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/35 - wyrok z dnia 19 września 1957 r.

II K 4/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/68 - wyrok z dnia 18 września 1957 r.

II K 599/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/30 - wyrok z dnia 18 września 1957 r.

I K 247/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/5/3 - wyrok z dnia 18 września 1957 r.

1 CO 20/57 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNPG 1959/1/51 - uchwała z dnia 17 września 1957 r.

I CR 770/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

RPEiS 1958/3/338 - orzeczenie z dnia 17 września 1957 r.

III K 245/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/22 - wyrok z dnia 17 września 1957 r.

2 CR 855/56 - Wyrok Sądu Najwyższego

RPEiS 1959/1/334 - wyrok z dnia 16 września 1957 r.

II CR 530/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

LEX nr 1634784 - orzeczenie z dnia 16 września 1957 r.

III KRn 819/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/23 - wyrok z dnia 14 września 1957 r.

II KRN 782/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1632763 - wyrok z dnia 14 września 1957 r.

2 CR 711/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1959/1/55 - wyrok z dnia 13 września 1957 r.

II CR 847/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

LEX nr 1632794 - orzeczenie z dnia 13 września 1957 r.

IV K 137/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/6/6 - wyrok z dnia 13 września 1957 r.

IV K 335/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/1/3 - wyrok z dnia 13 września 1957 r.

I TR 1759/56 - Wyrok Trybunału Ubezpieczeń Społecznych

LEX nr 1726842 - wyrok z dnia 12 września 1957 r.

3 CR 710/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/4/111 - orzeczenie z dnia 11 września 1957 r.

3 CR 888/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/2/57 - orzeczenie z dnia 11 września 1957 r.

3 CZ 245/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

LEX nr 1632776 - orzeczenie z dnia 11 września 1957 r.

III CR 545/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/2/40 - orzeczenie z dnia 11 września 1957 r.

II K 783/56 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/2/19 - wyrok z dnia 11 września 1957 r.

IV K 482/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/12/12 - wyrok z dnia 11 września 1957 r.

IV K 83/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/3/8 - wyrok z dnia 11 września 1957 r.

1 CR 510/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

LEX nr 1632615 - orzeczenie z dnia 10 września 1957 r.

1 CR 685/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/2/39 - orzeczenie z dnia 10 września 1957 r.

1 CZ 782/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/1/17 - orzeczenie z dnia 10 września 1957 r.

I CR 1121/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/3/72 - orzeczenie z dnia 10 września 1957 r.

II CR 707/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1960/1/6 - orzeczenie z dnia 10 września 1957 r.

2 CR 778/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/2/38 - orzeczenie z dnia 9 września 1957 r.

II K 498/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/39 - wyrok z dnia 9 września 1957 r.

IV CR 397/59 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1960/2/6 - wyrok z dnia 7 września 1957 r.

III K 575/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/67 - wyrok z dnia 6 września 1957 r.

4 CR 527/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/1/16 - orzeczenie z dnia 5 września 1957 r.

III KO 28/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/4/43 - postanowienie z dnia 5 września 1957 r.

III KO 78/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/1/11 - postanowienie z dnia 5 września 1957 r.

I KRn 377/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/2/15 - wyrok z dnia 5 września 1957 r.

I KRn 530/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/48 - wyrok z dnia 5 września 1957 r.

I CR 586/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

LEX nr 1672412 - orzeczenie z dnia 4 września 1957 r.

I CZ 154/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/1/15 - orzeczenie z dnia 4 września 1957 r.

II K 583/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/5/11 - wyrok z dnia 4 września 1957 r.

III K 675/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/43 - wyrok z dnia 3 września 1957 r.

IV K 648/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/8/8 - wyrok z dnia 3 września 1957 r.

1 CR 511/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

LEX nr 1633539 - orzeczenie z dnia 2 września 1957 r.

2 CO 11/57 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/3/81 - uchwała z dnia 2 września 1957 r.

II CO 10/57 - Uchwała Sądu Najwyższego

LEX nr 1639878 - uchwała z dnia 2 września 1957 r.

I KZ 150/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1632797 - postanowienie z dnia 31 sierpnia 1957 r.

IV CR 1013/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/4/96 - orzeczenie z dnia 31 sierpnia 1957 r.

IV KRn 825/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/27 - wyrok z dnia 31 sierpnia 1957 r.

II K 573/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/38 - wyrok z dnia 30 sierpnia 1957 r.

II K 642/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/6/8 - wyrok z dnia 30 sierpnia 1957 r.

II CR 24/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/2/37 - orzeczenie z dnia 29 sierpnia 1957 r.

IV K 457/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/45 - wyrok z dnia 28 sierpnia 1957 r.

I K 320/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/30 - wyrok z dnia 27 sierpnia 1957 r.

III KRn 759/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/20 - wyrok z dnia 24 sierpnia 1957 r.

III KRn 768/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/5/8 - wyrok z dnia 24 sierpnia 1957 r.

II KZ 69/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/11 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 1957 r.

3 CR 740/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

RPEiS 1958/4/323 - orzeczenie z dnia 22 sierpnia 1957 r.

IV K 585/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/1/4 - wyrok z dnia 21 sierpnia 1957 r.

III CR 385/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

LEX nr 1672411 - orzeczenie z dnia 14 sierpnia 1957 r.

III K 537/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/3/5 - wyrok z dnia 14 sierpnia 1957 r.

III K 541/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1632790 - wyrok z dnia 13 sierpnia 1957 r.

II K 541/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/5/16 - wyrok z dnia 13 sierpnia 1957 r.

II K 544/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/57 - wyrok z dnia 13 sierpnia 1957 r.

IV KRn 327/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNCK 1957/4/36 - wyrok z dnia 8 sierpnia 1957 r.

II K 790/56 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1632751 - wyrok z dnia 7 sierpnia 1957 r.

III CZ 208/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/2/56 - orzeczenie z dnia 5 sierpnia 1957 r.

IV CR 525/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/3/80 - orzeczenie z dnia 5 sierpnia 1957 r.

IV K 534/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/21 - wyrok z dnia 31 lipca 1957 r.

3 CZ 215/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

LEX nr 1632976 - orzeczenie z dnia 27 lipca 1957 r.

2 CR 368/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

RPEiS 1958/4/315 - orzeczenie z dnia 26 lipca 1957 r.

II KRn 333/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/1/6 - wyrok z dnia 25 lipca 1957 r.

IV K Rn 390/1957 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/1/10 - wyrok z dnia 25 lipca 1957 r.

IV CR 660/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/1/14 - orzeczenie z dnia 24 lipca 1957 r.

IV K 86/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/45 - wyrok z dnia 24 lipca 1957 r.

IV K 92/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/10/14 - wyrok z dnia 24 lipca 1957 r.

II K 446/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/66 - wyrok z dnia 23 lipca 1957 r.

IV K 451/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/66 - wyrok z dnia 23 lipca 1957 r.

1 CR 1176/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

LEX nr 1632757 - orzeczenie z dnia 19 lipca 1957 r.

III K 513/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/57 - wyrok z dnia 17 lipca 1957 r.

IV K 77/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/1/5 - wyrok z dnia 17 lipca 1957 r.

II K 438/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/1/18 - wyrok z dnia 16 lipca 1957 r.

I CR 1133/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

LEX nr 1634258 - orzeczenie z dnia 15 lipca 1957 r.