Court jurisprudences

III K 1233/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/7/16 - wyrok z dnia 24 stycznia 1958 r.

2 CR 804/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/3/81 - orzeczenie z dnia 23 stycznia 1958 r.

4 CR 122/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

RPEiS 1959/1/336 - orzeczenie z dnia 23 stycznia 1958 r.

III KO 150/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/4/6 - postanowienie z dnia 23 stycznia 1958 r.

III KO 156/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/4/41 - postanowienie z dnia 23 stycznia 1958 r.

II KO 107/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/5/24 - postanowienie z dnia 23 stycznia 1958 r.

II KO 111/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/5/18 - postanowienie z dnia 23 stycznia 1958 r.

I KO 302/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/8/19 - postanowienie z dnia 23 stycznia 1958 r.

IV CR 149/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/2/49 - orzeczenie z dnia 23 stycznia 1958 r.

IV CZ 5/58 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/4/118 - orzeczenie z dnia 23 stycznia 1958 r.

IV KO 115/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/5/31 - postanowienie z dnia 23 stycznia 1958 r.

IV KO 178/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/5/33 - postanowienie z dnia 23 stycznia 1958 r.

I CR 591/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

LEX nr 1632795 - orzeczenie z dnia 22 stycznia 1958 r.

II K 750/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/7/3 - wyrok z dnia 22 stycznia 1958 r.

IV K 1162/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/6/3 - wyrok z dnia 22 stycznia 1958 r.

IV K 578/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/10/3 - wyrok z dnia 22 stycznia 1958 r.

1 CR 1293/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1959/2/19 - wyrok z dnia 21 stycznia 1958 r.

1 CZ 238/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1960/2/35 - orzeczenie z dnia 21 stycznia 1958 r.

I CR 569/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/1/26 - orzeczenie z dnia 21 stycznia 1958 r.

III K 1135/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/7/17 - wyrok z dnia 21 stycznia 1958 r.

II CR 138/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/4/117 - orzeczenie z dnia 20 stycznia 1958 r.

II CR 36/58 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/3/80 - orzeczenie z dnia 20 stycznia 1958 r.

II K 1028/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/6/28 - wyrok z dnia 20 stycznia 1958 r.

II K 468/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/9/25 - wyrok z dnia 20 stycznia 1958 r.

IV K 571/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/10/6 - wyrok z dnia 20 stycznia 1958 r.

II KRn 653/56 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/9/5 - wyrok z dnia 19 stycznia 1958 r.

1 CR 560/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

LEX nr 1632616 - orzeczenie z dnia 17 stycznia 1958 r.

I CR 158/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/2/48 - orzeczenie z dnia 17 stycznia 1958 r.

IV K 41/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/9/3 - wyrok z dnia 17 stycznia 1958 r.

IV K 649/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/8/7 - wyrok z dnia 17 stycznia 1958 r.

III KRn 116/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 178594 - wyrok z dnia 16 stycznia 1958 r.

I KRn 479/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/6/7 - wyrok z dnia 16 stycznia 1958 r.

I KRn 573/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/8/14 - wyrok z dnia 16 stycznia 1958 r.

I KRN 702/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1674007 - wyrok z dnia 16 stycznia 1958 r.

IV KRn 731/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/7/18 - wyrok z dnia 16 stycznia 1958 r.

W 1890/57 - Postanowienie Najwyższego Sądu Wojskowego

LEX nr 1724164 - postanowienie z dnia 16 stycznia 1958 r.

II K 372/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/10/4 - wyrok z dnia 15 stycznia 1958 r.

IV K 1081/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/8/3 - wyrok z dnia 15 stycznia 1958 r.

IV K 1104/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/11/17 - wyrok z dnia 15 stycznia 1958 r.

IV K 1138/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/9/10 - wyrok z dnia 15 stycznia 1958 r.

I CR 476/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/4/116 - orzeczenie z dnia 14 stycznia 1958 r.

II CO 18/57 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/3/86 - uchwała z dnia 14 stycznia 1958 r.

I K 668/56 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/6/19 - wyrok z dnia 14 stycznia 1958 r.

III CR 511/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/12/72 - wyrok z dnia 13 stycznia 1958 r.

II K 1017/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/7/11 - wyrok z dnia 13 stycznia 1958 r.

II K 1019/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/4/45 - wyrok z dnia 13 stycznia 1958 r.

IV K 332/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/9/13 - wyrok z dnia 13 stycznia 1958 r.

IV K 832/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1632787 - wyrok z dnia 13 stycznia 1958 r.

III KZ 1/58 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/5/34 - postanowienie z dnia 11 stycznia 1958 r.

I KRn 1012/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/5/3 - wyrok z dnia 11 stycznia 1958 r.

IV KZ 170/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/4/21 - postanowienie z dnia 11 stycznia 1958 r.

1 CR 941/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/2/47 - orzeczenie z dnia 10 stycznia 1958 r.

3 CR 1112/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

PiP 1959/7/170 - orzeczenie z dnia 9 stycznia 1958 r.

I K 606/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/6/4 - wyrok z dnia 9 stycznia 1958 r.

IV CR 920/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/3/79 - orzeczenie z dnia 9 stycznia 1958 r.

III K 494/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/6/4 - wyrok z dnia 8 stycznia 1958 r.

II K 971/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/5/9 - wyrok z dnia 8 stycznia 1958 r.

IV CR 1032/55 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/9/42 - wyrok z dnia 8 stycznia 1958 r.

1 CR 926/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1960/1/7 - orzeczenie z dnia 7 stycznia 1958 r.

I CR 109/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/4/101 - orzeczenie z dnia 7 stycznia 1958 r.

I K 288/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/6/12 - wyrok z dnia 7 stycznia 1958 r.

III KRn 1303/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/4/22 - wyrok z dnia 4 stycznia 1958 r.

IV CR 931/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/7/28 - wyrok z dnia 4 stycznia 1958 r.

I CR 1226/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/2/46 - orzeczenie z dnia 31 grudnia 1957 r.

II K 448/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/1/2 - wyrok z dnia 31 grudnia 1957 r.

I K 144/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/5/6 - wyrok z dnia 31 grudnia 1957 r.

I K 507/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/5/15 - wyrok z dnia 31 grudnia 1957 r.

4 CR 530/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

RPEiS 1959/1/329 - orzeczenie z dnia 30 grudnia 1957 r.

III K 1087/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/7/11 - wyrok z dnia 30 grudnia 1957 r.

I KO 45/56 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/2/15 - uchwała z dnia 30 grudnia 1957 r.

I KO 46/56 - Uchwała Sądu Najwyższego

LEX nr 1632433 - uchwała z dnia 30 grudnia 1957 r.

IV K 1037/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/6/19 - wyrok z dnia 30 grudnia 1957 r.

IV K 1057/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/4/39 - wyrok z dnia 30 grudnia 1957 r.

I CZ 231/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

M.Prawn. 1993/3/87 - orzeczenie z dnia 28 grudnia 1957 r.

II KRn 1078/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/4/28 - wyrok z dnia 28 grudnia 1957 r.

IV KRn 1272/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNCK 1958/4/44 - wyrok z dnia 28 grudnia 1957 r.

2 CR 430/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

RPEiS 1959/1/328 - orzeczenie z dnia 27 grudnia 1957 r.

3 CR 1447/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/1/25 - orzeczenie z dnia 27 grudnia 1957 r.

II CR 533/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/4/100 - orzeczenie z dnia 23 grudnia 1957 r.

W 1887/57 - Postanowienie Najwyższego Sądu Wojskowego

LEX nr 1724139 - postanowienie z dnia 23 grudnia 1957 r.

1 CR 758/56 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSNCK 1959/3/78 - orzeczenie z dnia 21 grudnia 1957 r.

I CR 1166/57 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

OSP 1959/1/112 - orzeczenie z dnia 21 grudnia 1957 r.

III K 526/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/5/11 - wyrok z dnia 21 grudnia 1957 r.

III KRn 1254/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/4/24 - wyrok z dnia 21 grudnia 1957 r.

III KRn 1262/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/2/14 - wyrok z dnia 21 grudnia 1957 r.

I KRn 934/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/4/19 - wyrok z dnia 21 grudnia 1957 r.

I KRn 936/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/4/22 - wyrok z dnia 21 grudnia 1957 r.

I KRn 941/57 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/4/8 - wyrok z dnia 21 grudnia 1957 r.

III KO 115/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNPG 1958/4/9 - postanowienie z dnia 19 grudnia 1957 r.

II KO 83/57 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNPG 1959/1/15 - postanowienie z dnia 19 grudnia 1957 r.