Court jurisprudences

I OZ 1277/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2612312 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I OZ 1278/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2611484 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I OZ 1279/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619476 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I OZ 1280/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619459 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I OZ 1281/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619411 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I OZ 1283/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2612237 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I OZ 1284/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2612386 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I OZ 1285/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2612333 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I OZ 1288/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2612383 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I OZ 1289/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2612254 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Bd 591/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2610207 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Bd 741/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2610162 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 1726/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2609848 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 673/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2610156 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 788/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2610216 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 789/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2610199 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 826/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3131932 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 952/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2630266 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 290/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2610194 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 291/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2610237 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 292/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2611411 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 293/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2611825 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 294/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2610244 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 295/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2610135 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 487/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2705641 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 488/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2705496 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 491/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2705612 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 692/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2633751 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 693/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2633921 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 694/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3131393 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 713/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2614466 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 737/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2626730 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 781/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2633859 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 4/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2610239 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 493/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2630168 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 547/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2626618 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 551/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2633595 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 603/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2629547 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 650/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3133007 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 685/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2630177 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 704/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2628833 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 104/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2610203 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 469/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2610176 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 745/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3131719 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Op 129/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2624899 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Op 298/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2628686 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Op 370/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3135580 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Po 869/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3131383 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 10/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610250 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1109/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2611759 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1110/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2611381 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1119/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610249 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1120/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610246 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 961/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2614797 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 962/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610188 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 963/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610233 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 964/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610222 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.