27785/10, Domniemanie niewinności. Prawo do poszanowania własności. Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność karno-skarbowa za... - OpenLEX

27785/10, Domniemanie niewinności. Prawo do poszanowania własności. Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność karno-skarbowa za przestępstwa podatkowe., MELO TADEU v. PORTUGALIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 23 października 2014 r. 27785/10 Domniemanie niewinności. Prawo do poszanowania własności. Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność karno-skarbowa za przestępstwa podatkowe.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z francuskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.