Court jurisprudences

I SA/Łd 617/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3133509 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 618/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3136622 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 946/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3137115 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 947/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3132982 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 651/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2613218 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 652/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2614405 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 654/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2614431 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Op 11/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2618273 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Op 13/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2613205 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Op 357/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2613108 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Po 1003/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2612913 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Po 1008/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2617611 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Po 593/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2626677 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Po 626/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2628742 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Po 773/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3135931 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Po 803/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2626704 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Po 830/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2633004 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Po 877/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2627337 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Po 992/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2616501 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1080/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2614809 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1081/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2614709 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1082/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2614785 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1083/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2614747 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1084/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2614907 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1085/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2614830 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1111/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2614748 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1112/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2614831 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 487/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3131416 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 592/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3136157 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 677/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613053 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 813/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2625831 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 834/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2624627 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 887/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2621194 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 944/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2625749 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 948/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2624940 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 974/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3132273 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 980/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2625756 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Sz 42/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2629672 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Wa 34/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2621213 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV Ka 1173/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2625613 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV Ka 314/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2679738 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV Ka 550/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2679732 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KK 715/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2612856 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KK 716/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2636841 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KK 721/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2612857 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KK 722/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2618488 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KK 724/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2634041 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KK 728/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2612867 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KK 729/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2612834 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KK 740/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2632315 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KK 750/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2612832 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KK 752/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2617322 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KK 763/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2612870 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KK 783/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2613541 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KK 786/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2612871 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KO 1/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2612847 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KO 10/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2619165 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KO 124/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2613530 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KO 125/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2613549 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KO 126/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2612839 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KO 2/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2612853 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KO 3/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2612878 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KO 71/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2639486 - zarządzenie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KO 81/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2656653 - zarządzenie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KO 82/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2636834 - zarządzenie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KO 90/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2630617 - zarządzenie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KO 91/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2618528 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KO 92/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2618535 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KS 1/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2619216 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KS 31/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2618542 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV KS 35/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2612836 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.