Court jurisprudences

II K 1019/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wołominie

LEX nr 2636394 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II K 1858/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zabrzu

LEX nr 2770283 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II K 264/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grajewie

LEX nr 2615775 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II K 268/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 2620925 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II K 343/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 3087181 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II K 377/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2758146 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II K 398/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2620750 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II Ka 508/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2623244 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II Kop 42/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2717014 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II Kzw 157/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2613636 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II Kzw 171/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2613635 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II OSK 518/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3130756 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II OSK 523/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2631949 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II OSK 526/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633485 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II OSK 535/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3130781 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Bd 1276/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2618951 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Bd 465/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2636038 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Bd 811/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2618861 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Bd 845/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2619419 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Ke 612/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2615320 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Ke 646/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3136714 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 721/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2625819 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 942/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3131417 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 1012/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2611780 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 1059/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2611797 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 1065/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2611355 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 1066/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2611259 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 683/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2614504 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 916/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3133886 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 946/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2611867 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 949/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2619378 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 997/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2618254 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Po 1156/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2623585 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Po 552/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2623609 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Po 827/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2705571 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Sz 943/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2616375 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Wa 1704/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731210 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Wa 47/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2646377 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Wa 62/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653561 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.