Court jurisprudences

I OSK 2329/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2656770 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I OSK 3334/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633775 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I OSK 3919/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705710 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I OSK 553/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643558 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I OSK 60/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677938 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I OSK 792/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2689933 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I OSK 817/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2689817 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I OSK 888/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2689857 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I OZ 15/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2615331 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I PK 10/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2618570 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I PK 12/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2618502 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I PK 19/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2617368 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I PK 231/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2019/9/109 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I PK 234/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2019/12/139 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 639/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2613056 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 674/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2613201 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 679/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2613290 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 1062/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3134327 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 1063/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2643587 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 1080/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2631730 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 1108/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3133860 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 1109/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3136608 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 1172/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2613226 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 796/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3131967 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 986/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2630190 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 14/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2630243 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 473/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2614454 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 6/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2614436 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1041/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2646277 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1208/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2681019 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1211/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2741714 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1232/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2643417 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1286/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3131915 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1307/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2643666 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 668/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2632996 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 733/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3133398 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 744/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3136244 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 977/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2637372 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 708/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2619013 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 710/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2619000 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 733/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2633839 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 734/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2633811 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 735/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2633753 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 620/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3131545 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 747/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2630903 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 754/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2624646 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 755/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2626633 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Op 250/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3134276 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Op 251/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3131581 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Op 354/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3132754 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.