Court jurisprudences

II SA/Kr 1345/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2625347 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 1416/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616445 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 1609/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616567 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Lu 1269/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2614911 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Lu 504/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3039697 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Lu 897/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2615292 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Lu 898/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2617130 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Lu 924/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2616557 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Lu 950/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2616668 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Ol 4/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2614857 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Ol 430/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2614853 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Op 279/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2614716 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Po 323/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2631626 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Po 324/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2631506 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Po 648/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2636174 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Po 846/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3134171 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Po 919/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3134592 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Po 953/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3133918 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Rz 1400/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2612926 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Rz 37/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613376 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Rz 95/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2628868 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Wa 125/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2651462 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Wa 1561/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3132872 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Wa 18/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2651498 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Wa 2226/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2651518 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Wr 45/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3135911 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Wr 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2614758 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Wr 892/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2631717 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SAB/Kr 238/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616607 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SAB/Lu 3/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2618223 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SAB/Lu 4/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2617554 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SAB/Op 1/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2615338 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SAB/Rz 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613031 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SAB/Wa 570/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2651472 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SAB/Wa 658/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3032124 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SAB/Wa 734/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2651452 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SO/Bd 24/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2625159 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SPP/Ol 13/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2643584 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II UK 379/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2019/9/116 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

II UK 531/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2618510 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

II W 966/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 2684988 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I Ns 221/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2626164 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I Ns 334/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 2618766 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.