Court jurisprudences

II SA/Gd 733/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2617234 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Gd 747/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2615322 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Gd 765/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2615330 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Ke 2/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3133776 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Ke 780/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3134887 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 1433/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610140 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 1468/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610231 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 1469/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610219 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 1470/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610148 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 1471/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610175 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 1472/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610241 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 1473/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610213 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 1474/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610226 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 1475/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610158 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 1476/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610153 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 499/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610218 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Kr 654/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610183 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Lu 307/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2613070 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Lu 42/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2611396 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Lu 742/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3135004 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Lu 889/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2613265 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 1028/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3132151 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 1093/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3134807 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 361/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2610230 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 860/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2623700 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 953/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2616420 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 980/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2610229 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Ol 14/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2610242 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Ol 29/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2610161 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Po 655/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2636040 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Po 709/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2636085 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Rz 1378/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2612271 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Sz 376/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2610223 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SA/Wa 1064/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653592 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.