Court jurisprudences

III SA/Łd 1017/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2615300 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Łd 1035/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2615354 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Po 50/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2615313 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Po 60/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2615378 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Po 797/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2615339 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Po 798/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2615350 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Po 809/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2615372 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Po 93/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2619579 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Po 94/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2619555 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Po 95/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2619473 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Wa 1736/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2625867 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Wa 2630/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3135769 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Wa 2860/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3137557 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Wa 3063/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2614859 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Wr 343/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2614487 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Wr 344/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2624518 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Wr 395/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2621240 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Wr 454/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2626660 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Wr 632/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2621305 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Wr 633/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2619376 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Wr 635/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2621337 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Wr 636/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2626586 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Wr 637/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2626738 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SAB/Wr 15/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2633825 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III UK 119/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2615098 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III UK 122/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2615144 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III UK 123/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2614532 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III UK 124/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2615091 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III UK 25/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2617383 - wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r.

III UZ 41/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2617285 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

II K 1067/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2675247 - wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r.

II K 206/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grajewie

LEX nr 2627421 - wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r.

II K 552/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2629000 - wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r.

II K 623/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2718316 - wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r.

II KK 163/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2615106 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

II KK 164/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2614536 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

II KK 166/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2615143 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

II KK 170/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2615085 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

II Kow 35/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3050224 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

II SA/Bk 441/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2614381 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

II SA/Bk 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2614411 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

II SA/Bk 830/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2614488 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

II SA/Gd 847/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2614520 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

II SA/Ke 1/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2627347 - wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r.

II SA/Ke 749/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2617264 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.