Court jurisprudences

I SA/Kr 1041/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2646277 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1208/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2681019 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1211/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2741714 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1232/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2643417 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1286/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3131915 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1307/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2643666 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 668/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2632996 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 733/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3133398 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 744/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3136244 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 977/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2637372 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 708/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2619013 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 710/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2619000 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 733/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2633839 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 734/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2633811 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 735/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2633753 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 620/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3131545 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 747/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2630903 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 754/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2624646 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 755/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2626633 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Op 250/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3134276 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Op 251/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3131581 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Op 354/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3132754 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Po 740/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2626763 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Po 741/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2626686 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Po 742/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2620067 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Po 905/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2627285 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Po 907/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2627314 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Po 930/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2618346 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1065/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613199 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1066/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613245 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1067/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613278 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1068/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613207 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1069/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613329 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1092/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613267 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1093/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613344 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1094/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613254 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1095/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613286 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1096/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613213 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1113/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613202 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1114/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613299 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1115/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613223 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1116/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613368 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 701/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613247 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Sz 1001/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2621666 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.