Court jurisprudences

I SA/Bk 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2619497 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Gd 1133/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2619998 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 442/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621754 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 443/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621624 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 444/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621727 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 455/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621767 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 456/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621774 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 457/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621736 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 458/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621631 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 459/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621798 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 460/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621714 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 461/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621627 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 462/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621731 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Kr 1347/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2756505 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Kr 1388/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2756527 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Kr 977/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2676020 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Lu 805/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2639448 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Lu 806/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2641691 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Op 323/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2619537 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Op 394/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3135294 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Po 1039/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2626544 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Po 1040/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2626509 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Po 1041/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2621302 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Po 1042/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2621241 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Po 703/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2626697 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Po 885/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2621641 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.