Court jurisprudences

I OSK 387/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2628771 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I OSK 485/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2647482 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

I OSK 860/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677955 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

I OSK 879/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677941 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

I OSK 968/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2647411 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

I OZ 1190/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2625382 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I OZ 59/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2625350 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I OZ 60/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2625249 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I OZ 61/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2625325 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I OZ 98/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629677 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Gd 1159/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2620040 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Gd 269/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2620015 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Ke 445/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2624634 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Ke 446/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2624582 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Ke 447/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2624881 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Ke 448/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2624672 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Ke 449/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2624720 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Ke 450/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2624654 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Ke 451/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2624862 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Ke 452/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2624813 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Ke 453/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2624586 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Ke 454/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2624491 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Kr 1357/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2621277 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Lu 5/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2641467 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Sz 132/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2621225 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Wa 2232/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2628758 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

IV CO 11/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621162 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

IV CO 21/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621142 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

IV CO 31/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621117 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

IV CO 32/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621051 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

IV CO 35/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621099 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

IV CO 36/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621132 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

IV CO 37/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621026 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

IV CO 38/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621100 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

IV CO 39/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621064 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

IV CO 40/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621024 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

IV CO 41/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2634055 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

IV Ka 1076/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2624157 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

IV Ka 1193/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2625673 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

IV Ka 526/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2679740 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

IV Ka 746/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2679723 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

IV Ka 895/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2679725 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

IV Ka 907/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2679727 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

IV U 541/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2679561 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

IV Ua 2/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 2667371 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

IX P 774/16 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2631431 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

Ts 9/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/60 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.