Court jurisprudences

I OSK 1351/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653573 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

I OSK 1353/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714462 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

I OSK 161/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2622958 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I OSK 4112/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2625274 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I OSK 771/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2639349 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

I OSK 822/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3131924 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

I OSK 828/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2756534 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

I OSK 830/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3135799 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

I OSK 864/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2639703 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

I OSK 869/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3135417 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

I OSK 881/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3131159 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

I OSK 887/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714442 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

I OSK 895/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653478 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

I OZ 1150/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2622765 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I OZ 41/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2622892 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I OZ 51/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2622831 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I OZ 58/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2622782 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Bd 856/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2619484 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Bd 889/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2622967 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Bd 907/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2622952 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Bk 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2619497 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Gd 1133/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2619998 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 442/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621754 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 443/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621624 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 444/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621727 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 455/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621767 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 456/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621774 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 457/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621736 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 458/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621631 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 459/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621798 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 460/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621714 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 461/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621627 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Ke 462/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2621731 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Kr 1347/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2756505 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Kr 1388/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2756527 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

I SA/Kr 977/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2676020 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.