Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
z dnia 12 marca 2019 r.
26374/18
Prawo do rzetelnego procesu. Prawo do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd „ustanowiony ustawą”. Powołanie sędziego z naruszeniem administracyjnych przepisów proceduralnych.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.