26374/18, Prawo do rzetelnego procesu. Prawo do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd „ustanowiony ustawą”. Powołanie sędziego z naruszeniem administracyjnych przepisów proceduralnych., GUÐMUNDUR ANDRI ÁSTRÁÐSSON v. ISLANDIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 marca 2019 r. 26374/18 Prawo do rzetelnego procesu. Prawo do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd „ustanowiony ustawą”. Powołanie sędziego z naruszeniem administracyjnych przepisów proceduralnych.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.