Court jurisprudences

II PZ 16/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112926 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

II PZ 17/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112871 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 1115/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3120372 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 411/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3115183 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 531/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3123348 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 532/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3123323 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 581/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3129856 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 596/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3123021 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 625/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3148478 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 629/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3120807 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 641/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3129562 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 684/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3129724 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 744/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3129541 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Gl 1428/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3113050 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 390/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3156995 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 673/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3123738 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 773/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3129630 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 917/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3121187 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 930/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3121193 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 959/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3146096 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 987/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3122875 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 995/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3121144 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 736/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3112729 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 783/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113088 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 797/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115420 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 236/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3115315 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 323/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3148600 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 383/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3119451 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 410/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3120328 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 534/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3120331 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 565/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3123070 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 585/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3120311 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 593/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3122837 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 602/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3146121 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 823/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3112791 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 824/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3151190 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 849/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3112713 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 899/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3112792 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 905/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3120687 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 907/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3119460 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 918/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3129787 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Po 176/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179527 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

II SA/Po 32/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3113060 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.