Court jurisprudences

III SA/Po 582/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3145960 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Po 583/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3146063 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Po 784/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3146086 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Po 790/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3146149 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Po 918/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3145864 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SAB/Łd 1/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3114353 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III USK 270/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119544 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II K 267/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

LEX nr 3162901 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II K 272/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

LEX nr 3150132 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II KK 10/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160502 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II KS 17/20, Zastosowanie reguły ne peius - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160516 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II S 57/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3118488 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 1142/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3121204 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 1143/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3122871 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 2/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3122817 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 1068/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3118150 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 969/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3120660 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 1573/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3119428 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 233/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179449 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 529/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3145968 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 277/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3121130 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 3/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3115156 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 337/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3121137 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 358/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3121149 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 432/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3114745 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 469/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3115192 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 608/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3122880 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 612/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3148597 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 617/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3148523 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 858/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3115400 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 874/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3114774 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Ol 957/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3115040 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Op 6/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3114362 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Po 36/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3118203 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Sz 684/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3115919 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Wa 2123/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3123362 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SAB/Ke 104/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3115990 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SAB/Ke 98/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3120636 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SAB/Po 63/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179613 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SAB/Wa 714/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3118819 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SO/Po 14/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179444 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II USK 261/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160395 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II W 130/21 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3160916 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

I KK 147/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160464 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

I KO 46/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160436 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

I SA/Bk 583/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3115117 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.