Court jurisprudences

III FSK 2499/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3118341 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III FSK 2512/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3118344 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III FSK 2513/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3118351 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III FSK 2557/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3148389 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III FSK 2680/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3148729 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III FSK 2891/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113105 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III FZ 113/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113037 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III FZ 115/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113064 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III FZ 123/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113051 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III FZ 70/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113044 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III K 94/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3126693 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III KK 554/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3181982 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III PSK 19/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3113221 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III PSK 20/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3113277 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Gl 12/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3114345 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Gl 737/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3114384 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Gl 743/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3114391 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Gl 745/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3114512 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 1042/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3113010 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 601/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3145984 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 623/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3148684 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 624/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3145762 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 683/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3120829 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 763/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3148750 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 776/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3120138 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 875/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3148626 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 943/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3118714 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 953/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3122839 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wa 1682/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3145860 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wa 1699/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3145828 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wa 1780/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117841 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wa 2108/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166800 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wa 2242/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3114366 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wa 2364/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117851 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 513/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3115910 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 630/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117538 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 638/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117579 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 644/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117511 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 659/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3118690 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 660/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117594 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 661/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117527 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 679/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117546 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 7/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3115033 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 711/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117561 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.