Court jurisprudences

II SA/Ke 119/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2641367 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Ke 137/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2641651 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Ke 143/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2641935 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Ke 794/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2641535 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Kr 82/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2642308 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Kr 981/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2641524 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Lu 90/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2645633 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Łd 190/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2639708 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Łd 191/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2639586 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Op 34/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2638164 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Op 487/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2641204 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Op 52/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2638177 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Op 64/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2638135 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Po 149/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2641712 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Po 190/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2641487 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Po 204/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2644949 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Po 23/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2641660 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Po 31/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2641349 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Po 729/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2732694 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Po 871/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2641299 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II SA/Po 875/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2641436 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.