Court jurisprudences

II SA/Wa 2357/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117543 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

II SA/Wr 472/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117516 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

II SA/Wr 530/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117626 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

II SAB/Kr 190/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3118102 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

II SO/Kr 13/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3118140 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I KK 11/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181519 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I OSK 1809/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146030 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I OSK 1848/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3148508 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

I OSK 1886/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3122976 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

I OSK 2161/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3148608 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

I OSK 2441/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113062 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I OSK 3882/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3148728 - wyrok z dnia 25 stycznia 2021 r.

I OZ 1155/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113031 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I OZ 1160/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3148489 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 14/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3112762 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 226/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3112754 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 368/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3112815 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 613/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3113096 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 614/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3113091 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 722/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3112783 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 806/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3129548 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Bk 820/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3114499 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1163/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112469 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1303/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112098 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1353/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112421 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1375/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112047 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1390/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112460 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1405/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112075 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1438/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112503 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1445/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112472 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1446/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112484 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1447/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112433 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1460/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112425 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1506/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112077 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1566/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112489 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1646/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112096 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1647/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112046 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1661/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112488 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1662/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112450 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1665/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112068 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1666/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3115983 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1667/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112082 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1691/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112496 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1699/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112463 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1733/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112412 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1734/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112457 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1736/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112466 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1739/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112415 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 513/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112451 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 588/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112473 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 715/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3112119 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Ke 442/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3112485 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Ke 453/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3112714 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Ke 462/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3112712 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 1176/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3112452 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 1398/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3112456 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 985/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3113100 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Op 23/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3112069 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 19/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3112734 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 810/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3112719 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 811/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3112727 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Wa 2663/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166466 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Wa 2664/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3164755 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SA/Wr 580/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3124149 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 294/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129595 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 295/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129730 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 r.