Court jurisprudences

I SA/Wa 310/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2644190 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 46/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2770578 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 135/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649829 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 136/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649794 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 137/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649752 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 138/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649760 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 139/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649796 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 140/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649808 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 141/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649845 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 142/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649791 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 143/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649756 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 144/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649765 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 145/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649805 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 146/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649815 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 340/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642136 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 82/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649750 - zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 90/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649830 - zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV Ka 187/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2673209 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV P 120/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 2978878 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV P 658/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2679708 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV RC 386/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3128004 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Gl 969/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2650365 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 112/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2682731 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 165/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2692996 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 181/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2693002 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 292/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2645514 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 939/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2695317 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wa 2526/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2732825 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wr 2/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2642266 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wr 56/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2642366 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SAB/Gl 28/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2641426 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SAB/Wa 142/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038839 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SPP/Po 25/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2645410 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV U 1534/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2675341 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV U 1544/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2731023 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV U 1581/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2730986 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV U 1591/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2730974 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV U 384/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2668498 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV U 773/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2668542 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

P 5/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/12 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Tw 5/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/113 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

V Ca 246/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2680808 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

V CO 59/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649730 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

V CO 74/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649734 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

V GC 1451/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2747451 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

VIII C 1813/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2679628 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

VIII C 2180/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2680593 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

VIII C 2195/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2680697 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

VIII C 2291/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2680668 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.