Court jurisprudences

II SA/Rz 1039/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2648363 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Sz 230/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2642363 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Wr 868/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2641388 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Wr 93/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2647472 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SO/Bk 2/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2641449 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SPP/Po 14/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2866133 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I Ns 403/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 2689704 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1020/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687968 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 103/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2642244 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1234/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2681399 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1235/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676356 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1236/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866430 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1237/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705237 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1283/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702059 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1307/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676409 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1308/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2681811 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1439/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2688000 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1442/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865681 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1479/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677335 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1480/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866361 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1516/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677333 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1637/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705261 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 1939/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705198 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 2020/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866100 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 391/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865119 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 834/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687993 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OZ 1262/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2642285 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OZ 283/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676740 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OZ 285/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646085 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OZ 292/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059994 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OZ 293/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646004 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I PK 100/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649783 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I PK 12/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2649729 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I PK 91/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2648687 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I PK 95/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649705 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I PK 96/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649771 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I PK 97/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649792 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I PK 99/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649831 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 250/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3137286 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 251/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3134451 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 252/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3135039 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 253/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3135543 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 299/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2650508 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 301/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2650541 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.