Court jurisprudences

II K 212/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2667163 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II K 31/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2784576 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II K 32/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2675197 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II K 508/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Limanowej

LEX nr 2667113 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II K 521/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2673367 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II K 592/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2771824 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II K 779/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2673361 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II OSK 1012/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866117 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II OSK 1194/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779274 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II OSK 1229/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2689486 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II OSK 1241/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3066126 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II OSK 1844/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779276 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II OSK 20/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677915 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II OSK 3473/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646111 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II OSK 573/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646183 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II OSK 967/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677950 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II S 80/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770307 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Kr 70/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2655349 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Lu 40/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3136049 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Łd 56/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3131570 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Łd 70/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3133647 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Łd 71/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3132112 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Łd 891/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2655761 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Ol 144/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2641720 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Op 47/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3134295 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Op 55/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3132263 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Op 58/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2647399 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Op 61/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3132960 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 831/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2865830 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Rz 102/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2648392 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.