Court jurisprudences

I SA/Wr 1204/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3134771 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SAB/Bd 1/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2651863 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I UK 152/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642813 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I UK 153/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642384 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I UK 154/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2644564 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I UK 155/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642425 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I UK 156/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642776 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I UK 157/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642797 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I UK 465/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642414 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV CSK 432/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642788 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV K 168/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2733439 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV Ka 1531/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2668247 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV Ka 1661/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2668242 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV Ka 184/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2668238 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV Ka 198/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2673211 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV P 115/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2668576 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV P 123/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2747564 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV P 22/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2668402 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SA/Gl 146/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2642324 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SA/Gl 68/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2642249 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 1102/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2645044 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 1212/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2646120 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 173/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2682732 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 211/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2654123 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 259/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2682780 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 494/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2654282 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 61/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2644975 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 947/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2657212 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wa 266/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2732830 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wa 469/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031945 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wr 27/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2654098 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SO/Gl 3/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2642573 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV U 164/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2729077 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV U 1695/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2731080 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV U 2023/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2730980 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV U 207/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2730966 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV U 365/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2730989 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV U 80/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2729080 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IX U 1325/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2693599 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IX U 1501/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2698151 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IX U 290/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2717056 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

K 17/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/13 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

SK 7/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/15 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Ts 120/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/134 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Ts 133/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/90 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Ts 176/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/141 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Ts 59/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/120 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Ts 62/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/122 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Ts 85/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/129 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Ts 96/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/130 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.