Court jurisprudences

I OSK 1564/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705146 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I OSK 1584/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2732823 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I OSK 1601/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2732777 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I OSK 1730/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2651852 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I OSK 1733/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2681767 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I OSK 256/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644867 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I OSK 4247/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705243 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I OSK 690/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644946 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I OSK 752/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2651809 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I OSK 753/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2652114 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I OZ 312/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2651912 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I OZ 317/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2657646 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I PK 110/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642801 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I S 5/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2770897 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I S 9/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2770898 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Bd 107/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2644230 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 169/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3132651 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 34/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2664501 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 413/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2664611 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 414/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2664560 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 66/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2652691 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 68/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2652659 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 76/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2653201 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 77/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2653152 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 78/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2653306 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Gl 90/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3136732 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Gl 91/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3133703 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 107/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2732771 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 174/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2714331 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 175/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2770586 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 18/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2700464 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 207/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2714307 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 431/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3087266 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 44/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3136418 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 608/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2732844 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 68/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2691834 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 83/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2700484 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Łd 18/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2651832 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Łd 5/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3132741 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Łd 821/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2649607 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 175/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2645798 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 217/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2714309 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.