Court jurisprudences

I OSK 1239/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2684571 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OSK 1240/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700955 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OSK 1254/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2645999 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OSK 1255/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646135 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OSK 1332/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2701036 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OSK 1355/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646178 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OSK 1369/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2741420 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OSK 1395/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646009 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OSK 1414/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2741428 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OSK 1465/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683895 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OSK 1491/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646210 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OSK 1692/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2657325 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OSK 1940/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2682013 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OSK 735/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2647463 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OSK 774/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2647457 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OZ 332/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646223 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OZ 333/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2682770 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I PK 113/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2644642 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I PK 114/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2644550 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Gl 949/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3137431 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Ke 10/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3135838 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Ke 106/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3133562 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Ke 77/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2653197 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 112/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2664942 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 114/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3132913 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 139/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3135408 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 239/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2705689 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 504/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2665032 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 95/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2645760 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Łd 159/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3133635 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Łd 839/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3136640 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 156/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3133449 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 176/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2705596 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 178/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2675403 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 179/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2676435 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 125/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3134304 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 167/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2675560 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 182/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3133956 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 185/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3135690 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 206/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2675498 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 53/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2650978 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 55/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2650952 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Rz 100/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2665030 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Rz 111/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3134244 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Rz 119/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3135190 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.