Court jurisprudences

III SA/Wa 612/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3137471 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

III SAB/Wa 15/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2689852 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

III UK 212/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642430 - zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

III UK 216/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642393 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II K 1382/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2696385 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II K 139/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2668428 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II K 162/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2732988 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II K 229/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2668477 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II K 40/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2668392 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II K 40/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 3103683 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II K 430/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

LEX nr 2725048 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II K 63/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 3103682 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II K 677/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2728053 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II K 750/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Otwocku

LEX nr 3018215 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II Ka 40/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2667430 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II PZ 10/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642402 - zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II S 100/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770346 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Bd 223/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2642917 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Gl 96/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2641137 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Gl 993/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2642332 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Ol 22/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2642349 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Ol 40/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2644889 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Ol 656/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2644279 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Ol 907/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2642258 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Op 69/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2641135 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 175/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3132123 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 272/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2643062 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 472/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2944548 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 941/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2645704 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 96/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2645685 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Wa 344/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3136777 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Wr 886/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2645811 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SA/Wr 905/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2645547 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SAB/Ol 13/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2642362 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SAB/Rz 19/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2644868 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SAB/Wa 119/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2770533 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SAB/Wa 99/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2770554 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SO/Wa 10/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2689862 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SO/Wa 11/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2770568 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SPP/Po 52/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2944511 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II UZ 16/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642410 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II W 1709/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2689113 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I OSK 1432/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2645057 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I OSK 2148/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644855 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I OSK 2209/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644856 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I OSK 2352/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646179 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I OSK 2892/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646203 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I OSK 2911/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646095 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I OSK 2928/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646134 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I OSK 314/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646137 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I OSK 388/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2645067 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I OSK 551/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644929 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I OSK 557/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646206 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I OSK 667/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644849 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I OSK 722/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646022 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I OSK 838/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644947 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I SA/Bd 161/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2644871 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I SA/Bd 162/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2644962 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I SA/Bd 58/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2642262 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I SA/Bd 90/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2642660 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 103/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2642292 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 389/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2645648 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 499/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2645801 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 500/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2645738 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 501/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2645409 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 536/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2642991 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 606/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2642514 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 653/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2642974 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.