Court jurisprudences

IV SA/Wa 1898/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157049 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

IV SA/Wa 2536/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3158755 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

IV SAB/Po 120/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3115350 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

IV SAB/Po 7/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3114747 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

IV U 152/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3126637 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

IV U 78/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3126641 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

IV U 843/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3153178 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

V ACa 361/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3163060 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

V ACa 429/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3163057 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

V CNP 14/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119805 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

V CNP 20/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119790 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

V CSK 12/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119688 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

V CSK 13/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119730 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

V CSK 191/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119597 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

V CSK 376/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3113276 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

V CSK 414/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119692 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

VIII GC 847/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3121286 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

VIII P 18/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3169925 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

VIII U 1493/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3129251 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

VIII U 1672/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3129995 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

VIII U 2261/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3130006 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

VIII U 3469/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3129235 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

VII Ka 856/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3163442 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

VII SA/Wa 1349/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173277 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

VII SA/Wa 2246/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3156905 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

VII SAB/Wa 284/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3118389 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

VII SAB/Wa 307/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3148652 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

VII SAB/Wa 360/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3129841 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

VI SA/Wa 1951/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166485 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

VI U 1267/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 3172465 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

V KK 14/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119797 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

V KK 553/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119687 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

V SA/Wa 475/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173393 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

XIII Ga 308/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3146297 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

XIII Ga 902/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3117937 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

XVII AmT 190/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3165498 - wyrok z dnia 27 stycznia 2021 r.

XXVI GCo 269/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3150937 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r.

21773/09, KARTAL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 26 stycznia 2021 r.

23872/19, A.S. v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 26 stycznia 2021 r.

46083/14, TUĞRUL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 26 stycznia 2021 r.

64343/13, KHRAMOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 26 stycznia 2021 r.

I C 1330/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3171210 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

I C 157/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 3160139 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

I C 1676/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 3129277 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

I C 366/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3129222 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

I C 398/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3162925 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.