Court jurisprudences

I SA/Gd 175/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2664570 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 336/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2665512 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 338/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2665544 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 444/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2653265 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 453/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2703997 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 672/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2646650 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 862/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3087270 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Gl 26/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2675519 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Gl 942/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3132032 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Gl 943/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3136789 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 118/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2705548 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 126/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3137349 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 131/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2646226 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 1322/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2695456 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 133/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2664561 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 181/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2646014 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 194/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3087291 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 228/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2646020 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 262/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3019075 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 263/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2646061 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 326/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2646055 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 1016/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3136386 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 1048/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3133949 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 1049/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3131312 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 25/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2677331 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 49/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2691813 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 52/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2703916 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 53/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2703898 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 109/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2645745 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 109/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2656097 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 42/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2703922 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 43/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2703918 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 66/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2656004 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 67/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2656112 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 77/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2657705 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 85/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2703897 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 95/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2675564 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 96/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2703942 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 97/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2675726 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Sz 16/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3132600 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Sz 245/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2646198 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r.