Court jurisprudences

I SA/Bd 33/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2779258 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Bd 41/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2697486 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Bd 870/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2650469 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Bd 93/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3137437 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Bd 94/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3133053 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Bk 124/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2650431 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Bk 141/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2650592 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Bk 143/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2650456 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Bk 88/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2650560 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 1166/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3133155 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 322/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3131661 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 362/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2676918 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 448/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2664504 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 537/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2649515 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 817/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2649644 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Gl 178/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2649605 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Gl 211/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2649503 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Gl 981/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3134547 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 1063/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3132419 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 1117/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3087261 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 1228/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2722490 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 1346/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2694790 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 1383/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3133702 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 1407/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2779236 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 15/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2665034 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 16/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3087256 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 166/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3019027 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 215/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2678935 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 216/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2678713 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 217/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2678765 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 218/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2678951 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 230/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2678888 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 318/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2779202 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 319/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2779244 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 359/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704004 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 9/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2722450 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Łd 614/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3136511 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 143/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2665579 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Rz 209/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2652063 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.