Court jurisprudences

V SA/Wa 245/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3131202 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

V SA/Wa 252/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3135464 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

V U 285/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2777439 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XI GC 1854/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2732346 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XII C 1069/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2666377 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XII C 1111/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2679540 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XII C 1201/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2666299 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XII C 2611/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2682861 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XII C 34/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2689698 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XIII Ga 1213/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2673158 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XIII Ga 1231/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666232 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XIII Ga 1305/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666068 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XIII Ga 1307/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666199 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XII Ko 5/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2773349 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XIV C 29/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2666292 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XIV C 64/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2666359 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XXIII Ga 142/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2736672 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XXV C 1564/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2691784 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XXV C 212/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2692633 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XXV C 2359/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2691781 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

14486/07, MALYY v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

19019/18, RUDYY v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

C-657/18, HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA v. TY - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

Dz.U.UE.C.2019/280/12 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I1 C 2696/2018 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2713851 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I ACz 359/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2679797 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I AGa 447/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2774979 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 1081/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3029988 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 1083/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jaśle

LEX nr 2665766 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 1133/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2667704 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 1258/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2680551 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 165/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Limanowej

LEX nr 2769936 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 1834/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2680548 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 2012/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3128044 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 235/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3127958 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 2360/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie

LEX nr 2716655 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 2498/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2667970 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 322/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku

LEX nr 3044749 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 403/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2665736 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 4068/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2667398 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 417/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2978505 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 43/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2742689 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 807/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach

LEX nr 2761717 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 859/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3051558 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 862/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2763457 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 872/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku

LEX nr 3128137 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 916/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2667705 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 928/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2668373 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 941/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2668451 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 953/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2668466 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I CO 26/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2648666 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I FSK 1142/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2691842 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I FSK 2040/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2688630 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.