Court jurisprudences

II CSK 490/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160398 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II DIZ 15/21 - Uchwała Sądu Najwyższego

LEX nr 3177831 - uchwała z dnia 29 stycznia 2021 r.

II FSK 2774/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3161639 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II FSK 730/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3161757 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II GSK 1075/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145926 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II GSK 1080/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146145 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II GSK 1083/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145843 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II GSK 1301/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145763 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II GSK 1993/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3129570 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II GSK 1994/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145997 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II GSK 259/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3148639 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II GSK 423/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156941 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II GSK 816/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3129656 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II GSK 846/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3129697 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

New III AUa 931/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 3183562 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III Ca 203/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3144361 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III CSK 104/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160504 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III CSK 85/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119709 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III FSK 2209/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3115203 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III FSK 2214/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3115291 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III FSK 2271/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3115516 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III FSK 2555/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157013 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III FSK 2604/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156923 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III FSK 2653/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157004 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III FSK 2657/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156991 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III FSK 2669/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157051 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III FSK 2688/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157036 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III FZ 109/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3114343 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III FZ 121/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3114525 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III K 14/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3162916 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III K 197/20 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3148782 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III KK 419/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160427 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III KK 494/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160440 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III KO 115/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160513 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III KO 3/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160492 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III KO 97/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177723 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III KZ 76/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160538 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III RC 604/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3167700 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 1088/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3115326 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 526/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3114372 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 527/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3114378 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 528/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3114508 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 530/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3146066 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 667/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3146143 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 70/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3114344 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 811/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3145776 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 827/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3145900 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 880/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3122900 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 936/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3115344 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 978/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3129892 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 979/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3145875 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Po 285/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3145882 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Po 582/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3145960 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Po 583/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3146063 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Po 784/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3146086 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Po 790/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3146149 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SA/Po 918/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3145864 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III SAB/Łd 1/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3114353 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

III USK 270/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119544 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II K 267/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

LEX nr 3162901 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II K 272/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

LEX nr 3150132 - wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r.

II KK 10/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160502 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II KS 17/20, Zastosowanie reguły ne peius - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160516 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II S 57/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3118488 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 1142/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3121204 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 1143/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3122871 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 2/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3122817 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r.