Court jurisprudences

VII U 1237/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2747390 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VII U 1677/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2736913 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VII U 216/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2747393 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VII U 230/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2736916 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VII U 242/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2747396 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VII U 48/15 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2750923 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VII U 564/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 2668603 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VII U 671/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2747389 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VII U 88/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 2689175 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VII U 983/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 2668606 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VII Ua 29/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2675241 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VII Ua 79/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2675232 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VI SA/Wa 15/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019072 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VI SA/Wa 26/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018963 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VI SA/Wa 34/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2691323 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VI SA/Wa 49/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3132740 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VI SA/Wa 50/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3135495 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VI SA/Wa 51/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3136990 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VI SA/Wa 6/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019045 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VI SA/Wa 70/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074152 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VI SA/Wa 97/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074132 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VI U 1721/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2717009 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

VI U 509/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2702651 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

V Ka 174/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2670041 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

V KK 130/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2650819 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

V KK 168/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2652253 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

V KK 170/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2650795 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

V KK 173/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNKW 2019/7/38 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

V KK 176/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2652286 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

V KK 196/18, Wymiar kary za zgwałcenie. - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2653031 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

V KO 24/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2650749 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XI GC 1757/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2732365 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XIII Ga 382/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2665996 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XII K 186/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3007970 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XV Ca 1390/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2698015 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XV Ca 853/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2700151 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XVII AmA 9/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2732484 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XVII AmE 155/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2716869 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XVII AmE 172/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2679916 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XVIII K 231/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3036560 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XXIV C 124/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3128245 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XXV C 1911/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2691787 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

11757/15, WOŁOSOWICZ v. POLSKA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

14821/08, BUBENETS I INNI v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

16314/13, NOVOTNÝ v. CZECHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

16680/14, PEŇARANDA SOTO v. MALTA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

24407/04, ONOUFRIOU v. CYPR - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

25689/10, OTTAN v. FRANCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

2735/08, KAMVYSSIS v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

27662/09, KANAGINIS v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

36703/04, OLEYNIKOV v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

37276/05, GABUNIA I INNI v. GRUZJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

37498/14, KUC v. SŁOWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

38458/15, LOVRIĆ v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.