Court jurisprudences

XIII Ga 382/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2665996 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XII K 186/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3007970 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XV Ca 1390/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2698015 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XV Ca 853/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2700151 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XVII AmA 9/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2732484 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XVII AmE 155/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2716869 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XVII AmE 172/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2679916 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XVIII K 231/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3036560 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XXIV C 124/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3128245 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XXV C 1911/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2691787 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

11757/15, WOŁOSOWICZ v. POLSKA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

14821/08, BUBENETS I INNI v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

16314/13, NOVOTNÝ v. CZECHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

16680/14, PEŇARANDA SOTO v. MALTA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

24407/04, ONOUFRIOU v. CYPR - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

25689/10, OTTAN v. FRANCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

2735/08, KAMVYSSIS v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

27662/09, KANAGINIS v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

36703/04, OLEYNIKOV v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

37276/05, GABUNIA I INNI v. GRUZJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

37498/14, KUC v. SŁOWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

38458/15, LOVRIĆ v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

39515/03, CINGIL v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

43924/12, ZIELIŃSKI v. POLSKA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

46600/11, MANIC v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

47580/13, OLEKSA v. POLSKA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

49009/09, IŞIK v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

52683/15, ZAGALSKI v. POLSKA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

59000/08, KONTALEXIS v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

60607/08, KARZHEV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

65631/01, KUGLER v. AUSTRIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

71447/11, GÖKTAŞ v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I1 C 1646/2017 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2770429 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I1 C 176/2019 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2713852 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I1 C 2520/2018 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2713846 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I AGa 13/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2693415 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I AGa 228/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2785133 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 1036/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2696438 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 1105/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2686429 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 1240/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3128210 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 1267/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2705934 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 131/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

LEX nr 2726797 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 1319/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2693383 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 1327/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3017479 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 138/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2685105 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 1424/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2705933 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 170/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2665834 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 173/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2695938 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 2111/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie

LEX nr 3008934 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 250/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kwidzynie

LEX nr 2689319 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 254/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

LEX nr 2666425 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 30/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zambrowie

LEX nr 2719323 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 309/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2667347 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 3132/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 3021035 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 356/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2691719 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 395/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2735188 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 430/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nidzicy

LEX nr 2689735 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 531/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Strzyżowie

LEX nr 2668219 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 586/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2699192 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 734/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2673249 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I Ca 137/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2665725 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I Ca 161/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2673152 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I Ca 173/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2673154 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I Ca 39/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2667231 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I Ca 93/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2669861 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I CSK 195/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2662035 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I CSK 556/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2650244 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I CSK 557/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2650296 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I CSK 558/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2650269 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I CSK 559/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2655523 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.