Court jurisprudences

78792/11, OKUYUCU v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

8054/10, ALINAK v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 1039/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2696436 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 1041/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2696440 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 1050/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2675879 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 118/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2753883 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 1833/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2705936 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 192/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2742696 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 2056/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2726867 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 2182/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2685004 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 2261/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

LEX nr 2666424 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 2331/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2700364 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 296/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2724513 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 3672/14 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3103643 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 373/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2777434 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 498/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2724816 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 600/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2685108 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 603/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3008257 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 699/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zawierciu

LEX nr 3049397 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 97/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3128193 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I Ca 113/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Ostrołęce

LEX nr 2667106 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I Ca 462/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 2691753 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I Co 205/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Tczewie

LEX nr 3103609 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I CSK 188/18, Przeprowadzenie drogi koniecznej. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2662505 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I CSK 366/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2662274 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I FSK 722/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2685232 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GPP 7/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2655877 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GPP 8/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2655321 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GPP 9/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2656052 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 2218/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2678329 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 260/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2678536 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 261/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2680033 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 273/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2681367 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 274/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2678766 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 279/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2678896 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 280/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2680024 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 396/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2681357 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 415/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693354 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 416/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2678897 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 418/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2681387 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 419/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693376 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 420/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2678729 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 430/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2681512 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 475/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693372 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 476/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693355 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 551/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693336 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GZ 107/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2678428 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GZ 108/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2655350 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GZ 109/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2655629 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GZ 110/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2655726 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GZ 111/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2656116 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GZ 112/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2655908 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GZ 114/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2679256 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GZ 115/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2679201 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

II C 5419/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3021184 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

II Ca 349/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2712194 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

II CO 73/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2694661 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

II FSK 816/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2975083 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

II FZ 164/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2684460 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

II FZ 165/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2682194 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

II FZ 93/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2684625 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.