Court jurisprudences

I SA/Ke 19/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2664626 - postanowienie z dnia 14 maja 2019 r.