Court jurisprudences

XIII Ga 1430/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3126673 - wyrok z dnia 9 lutego 2021 r.

XIII Ga 1436/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3146295 - wyrok z dnia 9 lutego 2021 r.

XIII Ga 1546/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3146296 - wyrok z dnia 9 lutego 2021 r.

XII K 153/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3169622 - wyrok z dnia 9 lutego 2021 r.

XIV C 1087/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3144353 - wyrok z dnia 9 lutego 2021 r.

I AGa 253/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3164501 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

I C 1196/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

LEX nr 3169560 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

I C 127/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3147506 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

I C 136/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3169725 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

I C 1832/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3160674 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

I C 309/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3162960 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

I C 595/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3150079 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

I C 677/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3153289 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

I C 812/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3163484 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

I Ca 27/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3171887 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

I Ca 505/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3149599 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

I CSK 739/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3123207 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

II C 296/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3162904 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

II Ca 62/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 3148877 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

III Ca 713/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3174776 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

III K 39/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3147543 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

III SA/Kr 25/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3118386 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

III SO/Gd 10/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3119521 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

II K 1893/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3150880 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

II K 375/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3121300 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

II OSK 1400/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3118775 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

II SA/Łd 857/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3119405 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

II SA/Łd 876/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3119458 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

II SA/Łd 902/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3119430 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

II SA/Łd 903/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3119410 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

II SA/Po 929/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179325 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

I NSP 152/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119736 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

I OSK 1144/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3168436 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

I OSK 3697/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3168403 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.

I SA/Gd 1126/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3120140 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

I SA/Gd 1128/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3118756 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

I SA/Gd 591/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3120155 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

I SA/Gl 376/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3117891 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

I SA/Op 329/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3117885 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

I SA/Op 366/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3117839 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

I SA/Op 378/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3117899 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

I SA/Sz 17/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3118783 - postanowienie z dnia 8 lutego 2021 r.

IV P 546/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3158307 - wyrok z dnia 8 lutego 2021 r.