Court jurisprudences

II SA/Op 86/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2655769 - postanowienie z dnia 14 maja 2019 r.