Court jurisprudences

I SA/Po 23/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2656455 - postanowienie z dnia 15 maja 2019 r.

I SA/Po 24/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2656387 - postanowienie z dnia 15 maja 2019 r.